Odovzdanie originálu 10 USD s podpisom M. Bosáka do Národnej banky Slovenska